Välistrassid

Tegeleme välistrasside ehitusega. Veetrassid, kanalisatsioonitrassid, sadeveetrassid, drenaazitrassid, pumplad, ülepumplad, pinnase tihendamine, liiv ,killustik, kopp.