Veesüsteemid

Teostame erinevate hoonete veevarustus süsteemide ehitamisega. Alustame välistrassi ehitamisega ja lõpetame sanseadmete paigaldusega. Sinna alla kuulub kõik mis hoone veesüsteemi töötamiseks vajalik- liitumised,survestamised,teostusjoonised,hoonesisese torustiku paigaldus, veemõõdusõlme väljaehitamine, boilerite paigaldus, pesumasina paigaldus, isolatsiooni paigaldus, santehnika paigaldus.